Американският канал публикува учението на русия и китай

Американският канал публикува учението на Русия и Китай

Американският военен канал изложи как Русия и Китай провеждат съвместни учения във въздуха и на земята. Кошмарите за САЩ и НАТО вече са реалност, когато двама вероятни противници тренират да се бият заедно. Срещу кого? Ясно е кой. Обучение на военни части на Китай и Русия на полигона.

Американският канал публикува учението на Русия и Китай

Статии по темата