Силата на мъжа

Силата на мъжа

Сила - способността на човек да извършва определени действия. Мъжът е въплъщение на силата във всичките й проявления и аспекти. Каква е силата на мъжа? „Необходимо е да се ограничи бурята, а не жалкото течение“ Макс Фрай

Силата е, когато никой няма власт над теб. Правите само това, което смятате за необходимо.

Силата е самодостатъчност.

Силата на мъжа

Силата е чувството да управляваш, да контролираш ситуацията и другите хора.

Силата е самоконтрол, воля, организираност, дисциплина.

Силата е вътрешен мир.

Силата е натиск, смелост, смелост и енергия на решителност.

Силата на мъжа

Силата е търпение и постоянство.

Силата е вътрешно чувство да имаш право на най-доброто.

Силата е балансирано решение и самочувствие.

Силата е решителност, да знаеш какво точно искаш.

Силата е наличието на вътрешно ядро, изградена система от ценности и принципи на живота.

Силата е сдържаност и в същото време богат вътрешен свят.

Силата на мъжа

Силата е духовно лидерство.

Силата е способността да се поддържа избрана линия на поведение.

Силата е физически тонус, енергия, комбинация от стойка, походка, глас, поглед.

Силата е способността да кажеш не.

Силата е външна мекота срещу вътрешна твърдост.

55 съвета от мъже за мъже

Силата е вътрешен позитив, спокоен начин на мислене за успех и победа.

Силата на мъжа

Силата е отговорност за вашите думи и дела.

Силата е да живееш призванието си.

Силата е способността да признаваш грешките си и да се учиш от тях.

Силата е нивото на интелигентност.

Силата е гордост, липса на дребнавост.

Силата е недостъпност.

Силата е честност, преди всичко пред себе си.

Силата е активно отношение, "трябва да".

Силата е конструктивно решение на конфликти, ясна аргументация.

Силата е познаване и разбиране на психологията на хората и процесите.

Силата са действия вместо думи.

Статии по темата